Arxiu municipal de Canals

Als dos soterranis de l’edifici es troba l’arxiu municipal on resta tota la documentació històrica i també administrativa recent de l’Ajuntament de Canals.

També pot trobar-se tot el fons editorial generat per l’Ajuntament de Canals (llibres de festes, llibres publicats, etc).

CA DON JOSÉ. ARXIUS. AJUNTAMENT DE CANALS.

Informació general

 C/ Diputació, 1

        46650 Canals

 962 24 02 14

Correu electrònic. Ajuntament de Canals. cultura@canals.es

 Dilluns, dimecres i divendres:

       de 10.00 a 13.00 h. i de 17.00 a 20.00 h.

 Dimarts i dijous:

      de 09.00 a 15.00 h.

Accés:

L’accés i la consulta de la documentació és lliure i gratuïta (exceptuant aquella documentació sensible i protegida per la legislació vigent). Per a la consulta de documentació és necessari omplir una instància a l’Ajuntament de Canals.

Presentació:

L’Arxiu Municipal de Canals (AMC) depèn de l’Ajuntament de Canals. És l’òrgan responsable de gestionar, per una banda la documentació produïda per l’administració local i, per altra banda, la documentació de caràcter històric marcada per la seua cronologia.

L’Arxiu s’encarrega de la transferència, classificació, catalogació i gestió documental amb l’objectiu de conservar, el documents produïts per l’ajuntament i de garantir, la seua integritat física i difusió com a testimoniatge del poble. L’Arxiu compta amb dos dipòsits documentals per a una optima protecció, conservació i accés. Des de 2018 està incorporat al sistema arxivístic valencià (SAVEX).

Fons:

El fons de l’Arxiu de Canals compta amb més de 6000 unitats d’instal·lació. Conserva majoritàriament la documentació generada, rebuda i tramitada per l’Ajuntament de Canals i per tots els organismes dependents del consistori al llarg del temps. La major part de la documentació és correspon als segles XIX i XX.

La documentació més antiga és de l’any 1845 referida a actes de conciliació. Entre les sèries documentals més destacades està la documentació del Riu dels Sants, els padrons municipals, etc.

A banda, es custodien totes les edicions, publicacions i col·laboracions tant en format escrit com en suport audio-visual en les que ha participat l’Ajuntament de Canals, així com el registre d’obres pictòriques de les quals és propietari.

Serveis:

Per a l’Ajuntament:

  • Custodiar la documentació de l’Ajuntament de Canals seguint les normes de conservació vigents.
  • Contribuir al bon funcionament de l’administració amb el servici de consulta i préstec de documentació.
  • Aplicar tècniques de gestió documental per facilitar el tractament documental. 

Per a la ciutadania:

  • Facilitar l’accés a la consulta de documentació.
  • Recollir el patrimoni documental donat per les famílies de Canals.
  • Assessorar i ajudar als investigadors en la busca d’informació.
  • Participar en iniciatives culturals i projectes d’investigació relacionats amb la història de Canals.